Hoàng Quỳnh

Hoàng Quỳnh là kỹ thuật viên Thú y dành 10 năm qua để làm việc tại một số bệnh viện thú y có nhiều bác sĩ, cô ấy sử dụng chuyên môn và kỹ năng gây vê và nha khoa của mình với tư cách là trợ lý phẫu thuật cũng như kỹ thuật viên nha khoa.